Plik robots.txt – instrukcje dla robotów wyszukiwarek


Plik robots.txt – instrukcje dla robotów wyszukiwarek

Plik robots.txt jest jednym z najważniejszych elementów optymalizacji stron internetowych pod kątem pozycjonowania w wyszukiwarkach. Jest to prosty plik tekstowy, którego celem jest informowanie robotów wyszukiwarek o tym, które części strony powinny być indeksowane, a które powinny być pominięte.

W jaki sposób działa plik robots.txt? Gdy robot wyszukiwarki odwiedza stronę internetową, najpierw sprawdza, czy na serwerze istnieje plik robots.txt. Jeśli tak, robot odczytuje instrukcje zawarte w tym pliku i na ich podstawie podejmuje decyzje dotyczące indeksowania i przeszukiwania strony.

Plik robots.txt jest niezwykle prosty w budowie. Składa się z dwóch podstawowych elementów – „User-agent” i „Disallow”. „User-agent” wskazuje na agenta, czyli robota, który odczytuje plik, np. „Googlebot” dla robota Google, „Slurp” dla robota Yahoo itp. „Disallow” określa, które części strony powinny być pominięte przez robota. Przykładowo, „Disallow: /private” mówi robotowi, że ma nie indeksować i nie przeszukiwać katalogu „private”. W celu zaliczenia dozwolonego obszaru strony do indeksacji nie trzeba dodawać żadnego specjalnego wpisu.

Jednym z najpopularniejszych zastosowań pliku robots.txt jest bloczkowanie stron, na których znajdują się poufne dane lub których zawartość nie powinna być dostępna publicznie. W tym celu wystarczy wymienić odpowiednie katalogi lub pliki w sekcji „Disallow”. Należy jednak pamiętać, że plik robots.txt nie jest narzędziem zabezpieczającym stronę przed niepowołanym dostępem. Plik ten jest jedynie sugestią dla robotów wyszukiwarek, które teoretycznie powinny przestrzegać zawartych w nim instrukcji. Niemniej jednak, istnieje wiele nieuczciwych robotów, które ignorują te instrukcje i indeksują nawet treści oznaczone jako „disallow”.

Plik robots.txt może być również wykorzystany do ograniczenia częstotliwości odwiedzin strony przez roboty wyszukiwarek. Jeśli na stronie znajduje się dużo dynamicznych treści, takich jak sklepy internetowe czy popularne fora, może to prowadzić do nadmiernego obciążenia serwera. W takim przypadku można zaproponować robotom odwiedzanie strony w większych odstępach czasu, co pozwoli uniknąć przeciążenia serwera. W tym celu wystarczy dodać odpowiedni wpis w pliku robots.txt, na przykład „Crawl-delay: 10” oznacza, że robot powinien odczekać 10 sekund między kolejnymi odwiedzinami strony.

Ważne jest także wiedzieć, że plik robots.txt odnosi się do jednej konkretnej domeny. Jeżeli w witrynie znajduje się wiele subdomen lub wirtualnych hostów, to dla każdej z nich może być stosowany inny plik robots.txt. W takim przypadku plik powinien być dostępny na każdej z tych domen pod odpowiednią ścieżką.

Na koniec warto wspomnieć o jednym aspekcie związanym z plikiem robots.txt. Pomimo że jest on przydatnym narzędziem do zarządzania indeksacją strony, nie wszystkie roboty wyszukiwarek zwracają uwagę na ten plik. Należy także pamiętać, że czasem błędy w pliku mogą prowadzić do nieporządanych konsekwencji, takich jak wykluczenie indeksacji całej strony lub poszczególnych fragmentów. W związku z tym, należy zachować ostrożność przy edycji i umieszczaniu pliku robots.txt na serwerze.

Podsumowując, plik robots.txt jest nieodzownym narzędziem optymalizacji stron internetowych pod kątem indeksacji w wyszukiwarkach. Dzięki niemu można kontrolować, które części strony powinny być indeksowane, a które pominięte. Choć nie jest to narzędzie idealne i nie wszyscy roboty wyszukiwarek respektują jego instrukcje, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie pliku, aby zoptymalizować proces pozycjonowania strony.