Zmiany w kasach fiskalnych od początku 2018 roku

Już od 1.01.2018 roku dotychczasowe kasy fiskalne mają zastąpić tzw. kasy fiskalne online, dzięki którym archiwizowanie paragonów stanie się w stu procentach cyfrowe. Sytuacja ta spowodowała poważną mobilizację wśród dostawców kas fiskalnych, takich jak Polskie Kasy. Czym właściwie nowe kasy fiskalne różnią się od dotychczasowych i jaki cel przyświecał ministerstwu finansów w chwili wydawania tego rozporządzenia?

Centralizacja systemów

Największą różnicą pomiędzy nowymi a starymi kasami fiskalnymi będzie podłączenie do systemu informatycznego – Centralnego Rejestru Paragonów. Gdy już do tego dojdzie, wszystkie paragony będą archiwizowane w postaci cyfrowej, co ma umożliwić lepszą kontrolę centralnych ośrodków nad dokonywanymi w kraju transakcjami. Różnica ta będzie jednak odczuwalna nie tylko z punktu widzenia jednostek kontrolnych, ale również firm działających w internecie – kasy fiskalne online umożliwią między innymi ściślejsze kontrolowanie całego obszaru e-commerce.

Co ma na celu wprowadzenie zmian?

Chodzi tu przede wszystkim o uszczelnienie systemu podatkowego. Centralna kontrola nad przepływem pieniędzy pozwoli skutecznie wyłapać wszelkie nieprawidłowości jeśli chodzi o rozliczanie się z fiskusem i wyegzekwować należności. Rządzącym zależy na tym szczególnie mocno, ponieważ prowadzona przez nich polityka społeczna kosztuje duże pieniądze i bez uszczelnienia systemu podatkowego mogłyby pojawić się problemy z finansowaniem jej. Działania te są również istotne z punktu widzenia planowania polityki finansowej – archiwizowanie danych pozwoli również na sporządzenie dokładniejszych statystyk na których ministerstwo finansów będzie mogło opierać się wydając kolejne rozporządzenia.

3a

Kontrowersje

Konieczność wymiany kas fiskalnych na nowe w oczywisty sposób obciąży posiadaczy kas starego typu, bo być może będą oni zmuszeni do wymiany urządzeń na własny koszt. W przypadku dużych firm, takich jak sieciowe super i hipermarkety, wynikające z tego koszty będą ogromne, stąd też powszechne protesty podmiotów, dla których owa rewolucja może okazać się najbardziej obciążająca.

Firma Polskie Kasy już dziś rozpoczyna przygotowania do stworzenia oferty dla firm, które być może już niedługo będą zmuszone wymienić stare kasy fiskalne na nowe. Z bieżącą ofertą można zapoznać się pod adresem http://www.polskiekasy.pl/kasy-fiskalne-online-c-1_181.html. Znajdziemy tu urządzenia doskonale dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, które w stu procentach spełniają wymogi ministerstwa. Z oferty warto skorzystać już dziś – im szybciej dokonamy wymiany, tym niższa okaże się cena urządzenia.